Появиха се следните грешки при потвърждаването на формата.