bgshpakaen

 

Microbiologia Balkanica 2011, 7th Balkan Congress of Microbiology, Belgrade, Serbia,
October 25-29, 2011

 

FEMS 4th Congress of European Microbiologists, Geneva,
Switzerland, June 26-30, 2011

 

II Работен семинар "Кои сме ние и какво работим"

29-30 Юни, 2011

 

24th International Conference on Antiviral Resarch, Sofia, Bulgaria, May 8-11, 2011

 

Famelab - BeautifulScience-British Council, Bulgaria

 

Клуб Млади Таланти

 

Двама учени от Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН бяха удостoени с награда Питагор за 2011 г.

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР"