Институт по микробиология отдава помещения под наем

Тържествено честване 66 години Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Годишен отчет 2012 г. на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Обявава се конкурс за Награди за млади учени “проф. Марин Дринов” и Награди за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на образованието, младежта и науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission: CORDIS

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН

гр. София – IV км., кв. Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.26

 

Отдава под наем

 

I. Павилион 3 вивариум - самостоятелна сграда на един етаж (масивна) с :

    1.) Обособена част, с площ от 184 м2 и прилежащ двор

- Цена на затворената площ 22

- Цена на прилежаща площ 0,52

    2.) Обособена част, с площ от 190 м2 и прилежащ двор

- Цена на затворената площ 32

- Цена на прилежаща площ 12

Като квадратурата на прилежащата площ да се уточнява при договарянето

Обезпечени с ток и вода. Зад зала „Арена Армеец - София”

 

II. Помещения в бл.108:

     1.)   - помещение  № 4 - 15 м2     цена на застроена площ 32

     2.)    - помещение  № 10 - 30 м2  цена на застроена площ 4/м2

        Обезпечени с ток, вода и интернет. 

 

ПРОЦЕДУРА

1. Обява за търг за продажба на движими вещи

2. Протокол търг

3. Таблица търг

4. Доклад на комисия, назначена със заповед №I-50 04.05.2017 г.

           

Телефони за контакти:

+359 2 979 31 57              +359 2 979 31 78